Cine vorbeste de la sine, caută slava lui însusi; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat si în el nu este strâmbătate.
Ioan 7.18

Noi, românii, suntem o lume în care dacă nu se face ori nu se gândeste prea mult, ne putem mândri că cel putin se discută foarte mult.
I.L.Caragiale

Detalii administrare site:
0744327730
..sau întreabă online, YahooMe!

LINK-URI UTILE, GUVERNUL ROMANIEI - CLICK AICI PENTRU DETALII
GUVERNUL ROMANIEI
Pagina oficiala a Guvernului Romaniei


LINK-URI UTILE, BIROUL ELECTORAL CENTRAL - CLICK AICI PENTRU DETALII
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
Site-ul oficial al BIROULUI ELECTORAL CENTRAL


LINK-URI UTILE, STRUCTURI PARLAMENTARE - CLICK AICI PENTRU DETALII
STRUCTURI PARLAMENTARE
Detalii despre structura actuala a Guvernului Romaniei.
Grupuri parlamentare.


LINK-URI UTILE, AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA - CLICK AICI PENTRU DETALII
AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA
Atributii principale:
- elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor, pe care le transmite spre însuşire Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale, şi urmăreşte modul de îndeplinire a propunerilor;
- urmăreşte modul de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale;
- urmăreşte şi asigură realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale;
- urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare desfăşurării procesului electoral;
- elaborează sisteme de protecţie a secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi materiale specifice perioadei electorale;
- monitorizează şi controlează modul de întocmire şi actualizare a listelor electorale permanente şi de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum şi modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a acestora, la timp, în listele electorale;
Alege partidul dorit, partide politice, vot, vot uninominal, alegeri, alegeri uninominale, noiembrie 2008, parlament, alegeri parlamentare,psd,pd-l,pnl,pin,pntcd,votare,referendum,partid,politica,politice,Romania,sondaj,sondaje,forum,voturi virtuale,candidati,liste candidati